Kiểm tra đơn hàng Sendo

Khi bạn đã thực hiện mua hàng và muốn kiểm tra xem tình trạng đơn hàng của mình để xác định xem đã chuẩn, đã chính xác hay chưa thì có thể cùng với chúng tôi cùng làm theo các bước hướng dẫn dưới đây nhé.Mỗi sản phẩm sau khi đã đặt mua thành công sẽ có một mã đơn hàng là 1 dãy số bao gồm 10 -11 ký tự. Bạn có thể kiểm tra mã đơn hàng theo hướng dẫn sau:

– Đăng nhập tài khoản mua hàng tại đây
– Nhấn vào tên tài khoản

mceclip0.png

– Chọn lần lượt các mục: “Theo dõi đơn hàng”, “Đơn hàng”

mceclip1.png

– Lựa chọn và nhấn vào đơn hàng cần kiểm tra
– Thông tin mã đơn hàng sẽ hiển thị tại mục “Mã đơn hàng”

mceclip0.png

Mã vận đơn được hiểu đơn giản là mã số dùng để kiểm tra, định vị hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Kiểm tra vận đơn trên website sendo.vn theo thao tác dưới đây bạn nhé:

– Sau khi đăng nhập, nhấn vào tên tài khoản
– Chọn lần lượt các mục: “Theo dõi đơn hàng”, “Đơn hàng”
– Tại đơn hàng cần kiểm tra, nhấn vào nút “Chi tiết”

mceclip4.png

– Mã vận đơn hiển thị tại mục “Tình trạng vận chuyển”

mceclip5.png

Thời gian xác nhận đơn hàng

Thời gian xác nhận đơn hàng trong vòng 24 giờ.

Lưu ý: Thời gian xác nhận đơn hàng đều được tính từ lúc đơn hàng phát sinh (không bao gồm Chủ Nhật).

Làm thế nào để nhận biết đơn hàng đã đặt thành công?

Sau khi bạn hoàn tất thao tác mua hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đặt hàng thành công. Bạn có thể nhấn vào mục “Chi tiết đơn hàng” để biết thêm thông tin nhé. Sendo sẽ gửi thông báo đặt hàng thành công qua địa chỉ email đăng ký tài khoản/mục thông báo từ ứng dụng mua hàng của bạn nhé.

mceclip6.png

Làm sao để kiểm tra chi tiết sản phẩm của đơn hàng?

Sau khi đăng nhập tài khoản tại website sendo.vn, nhấn vào tên tài khoản (Hình 1). Tiếp theo, nhấn vào mã đơn hàng hoặc mục “Chi tiết” tại phần “Theo dõi đơn hàng” (Hình 2). Sau đó, kiểm tra thông tin chi tiết đơn hàng tại mục “Sản phẩm”

mceclip0.png

mceclip7.png

mceclip3.png

Kiểm tra tình trạng vận chuyển của đơn hàng bằng cách nào?

Với những thao tác như hướng dẫn bên dưới, bạn có thể kiểm tra được tình trạng vận chuyển của đơn hàng đã đặt mua:

– Đăng nhập tài khoản mua hàng tại website sendo.vn
– Nhấn vào tên tài khoản và chọn mục “Theo dõi đơn hàng”

mceclip9.png

– Chọn vào đơn hàng và tham khảo thông tin tại mục “TÌNH TRẠNG VẬN CHUYỂN”

mceclip1.png

Cách kiểm tra tổng thanh toán đơn hàng

Tổng thanh toán đơn hàng sẽ được hiển thị ngay sau khi bạn thực hiện theo các thao tác bên dưới:

– Truy cập website sendo.vn
– Chọn sản phẩm và nhấn vào nút “Mua ngay”
– Điền thông tin và thực hiện đăng nhập tài khoản mua hàng
– Tại phần “XÁC NHẬN – THANH TOÁN”, tham khảo số tiền hiển thị tại mục “Tổng thanh toán”

 

mceclip11.png

Tra cứu thông tin đơn hàng trả góp như thế nào?

Kiểm tra đơn hàng trả góp trên website sendo.vn theo thao tác sau bạn nhé:

– Sau khi đã đăng nhập tài khoản mua hàng, nhấn vào tên tài khoản

mceclip8.png

– Chọn mục “Theo dõi đơn hàng”

mceclip12.png

– Nhấn vào đơn hàng cần kiểm tra để xem thông tin chi tiết