Hòm thư Công cộng Xả Tân Hưng

  • Mã bưu điện: 796193
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xả Tân Hưng
  • Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Phước Tân 2, Xã Tân Hưng, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: