Hòm thư Công cộng TTĐT Chí Linh

  • Mã bưu điện: 793057
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TTĐT Chí Linh
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: