Bưu điện HCC TP Vũng Tàu

  • Mã bưu điện: 793990
  • Bưu cục: Bưu điện HCC TP Vũng Tàu
  • Địa chỉ: Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543859966/105