Hòm thư Công cộng Xã Tam Thanh

  • Mã bưu điện: 561148
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tam Thanh
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Thanh, Xã Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: