Bưu điện Cầu Chìm

  • Mã bưu điện: 562710
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Chìm
  • Địa chỉ: Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353878333