Hòm thư Công cộng VHX Bình Thạnh

  • Mã bưu điện: 802664
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng VHX Bình Thạnh
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 3856000