Hòm thư Công cộng Vạn Thủy

  • Mã bưu điện: 245136
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vạn Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Nà Thí, Xã Vạn Thủy, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: