Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình

  • Mã bưu điện: 736839
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình
  • Địa chỉ: Hẻm 40, Đường Ấp Bắc, Phường Số 13, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: