Bưu điện Đa Kao

  • Mã bưu điện: 710700
  • Bưu cục: Bưu điện Đa Kao
  • Địa chỉ: Sô´19, Đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
  • Điện thoại: 02838483625