Bưu điện Lê Thị Hồng Gấm

  • Mã bưu điện: 712163
  • Bưu cục: Bưu điện Lê Thị Hồng Gấm
  • Địa chỉ: Sô´150, Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
  • Điện thoại: 02838214119