Bưu điện Phát cấp 2 Bưu điện Giao hàng Logistics EMS Hồ Chí Minh

  • Mã bưu điện: 736873
  • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: