Hòm thư Công cộng Tân Minh

  • Mã bưu điện: 243232
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Minh
  • Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Tân Minh, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: