Hòm thư Công cộng Hồng Thái

  • Mã bưu điện: 242960
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hồng Thái
  • Địa chỉ: Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: