Hòm thư Công cộng SG11

  • Mã bưu điện: 710006
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng SG11
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Điện thoại: