Bưu điện Lữ Gia

  • Mã bưu điện: 743000
  • Bưu cục: Bưu điện Lữ Gia
  • Địa chỉ: Sô´2/12, Hẻm 2, Đường Lữ Gia, Phường Số 15, Quận 11
  • Điện thoại: 02838645689