Hòm thư Công cộng Phước Hưng

  • Mã bưu điện: 795261
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phước Hưng
  • Địa chỉ: Sô´UBNDphường, Đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: