Hòm thư Công cộng Mường Khoa

  • Mã bưu điện: 393630
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Mường Khoa
  • Địa chỉ: Thôn Hô Bon, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên
  • Điện thoại: 786905