Hòm thư Công cộng Xã Hua Nà

  • Mã bưu điện: 393459
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Hua Nà
  • Địa chỉ: Bản Nà Ban, Xã Hua Nà, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: