Hòm thư Công cộng Ma Quai

  • Mã bưu điện: 392311
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ma Quai
  • Địa chỉ: Bản Can Hồ, Xã Ma Quai, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: