Hòm thư Công cộng Long Phượng

  • Mã bưu điện: 794401
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Long Phượng
  • Địa chỉ: Khu phố Long Phượng, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
  • Điện thoại: