Hòm thư Công cộng Hữu Kiên

  • Mã bưu điện: 245989
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hữu Kiên
  • Địa chỉ: Thôn Co Hương, Xã Hữu Kiên, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: