Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng độc lập

  • Mã bưu điện: 427952
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng độc lập
  • Địa chỉ: Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: