Nam Định

Bưu điện văn phòng Hải Hậu

Mã bưu điện: 428208 Bưu cục: Bưu cục văn phòng Hải Hậu Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hải Tân

Mã bưu điện: 428880 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Tân Địa chỉ: Đội 3, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 01234654169

Bưu điện văn hóa xã Hải Chính

Mã bưu điện: 428770 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Chính Địa chỉ: Xóm Tây Sơn, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0949354091

Bưu điện văn hóa xã Hải An

Mã bưu điện: 428600 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải An Địa chỉ: Thôn An Đạo, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0918430703

Bưu điện văn hóa xã Hải Châu

Mã bưu điện: 428650 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Châu Địa chỉ: Thôn Phú Văn Nam, Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0917069588

Bưu điện văn hóa xã Hải Phong

Mã bưu điện: 428571 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phong Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0946727613

Bưu điện văn hóa xã Hải Hòa

Mã bưu điện: 428700 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Hòa Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hải Hoà, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 01293164456

Bưu điện văn hóa xã Hải Toàn

Mã bưu điện: 428580 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Toàn Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0915188089

Bưu điện văn hóa xã Hải Đông

Mã bưu điện: 428820 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Đông Địa chỉ: Đội 4, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0943483461

Bưu điện văn hóa xã Hải Tây

Mã bưu điện: 428850 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Tây Địa chỉ: Đội 12, Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 01693276088