Category: Nam Định

Bưu điện văn phòng Hải Hậu

Mã bưu điện: 428208 Bưu cục: Bưu cục văn phòng Hải Hậu Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hải Tân

Mã bưu điện: 428880 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Tân Địa chỉ: Đội 3, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 01234654169

Bưu điện văn hóa xã Hải An

Mã bưu điện: 428600 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải An Địa chỉ: Thôn An Đạo, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0918430703

Bưu điện văn hóa xã Hải Phong

Mã bưu điện: 428571 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phong Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0946727613

Bưu điện văn hóa xã Hải Toàn

Mã bưu điện: 428580 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Toàn Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0915188089

Bưu điện văn hóa xã Hải Tây

Mã bưu điện: 428850 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Tây Địa chỉ: Đội 12, Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 01693276088

Bưu điện văn hóa xã Hải Lý

Mã bưu điện: 428790 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lý Địa chỉ: Xóm Văn Lý, Xã Hải Lý, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0979487813

Bưu điện văn hóa xã Hải Cường

Mã bưu điện: 428930 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Cường Địa chỉ: Thôn Trung Trại, Xã Hải Cường , Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0979102949

Bưu điện văn hóa xã Hải Phú

Mã bưu điện: 428940 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Phú Địa chỉ: Đội 16, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 0911148958

Bưu điện văn hóa xã Hải Giang

Mã bưu điện: 428610 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Giang Địa chỉ: Thôn Ninh Mỹ, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu Điện thoại: 01274421365