Bưu điện Thượng Trại

  • Mã bưu điện: 428570
  • Bưu cục: Bưu điện Thượng Trại
  • Địa chỉ: Thôn Phúc Hải, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 02283874447