Hòm thư Công cộng Chí Minh

  • Mã bưu điện: 243391
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chí Minh
  • Địa chỉ: Thôn Cốc Toòng, Xã Chí Minh, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: