Bưu điện Quốc Khánh

  • Mã bưu điện: 243260
  • Bưu cục: Bưu điện Quốc Khánh
  • Địa chỉ: Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: 02053887967