Hòm thư Công cộng Charm Plaza

  • Mã bưu điện: 825069
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Charm Plaza
  • Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: