Đại lý bưu điện 434

  • Mã bưu điện: 824045
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện 434
  • Địa chỉ: Sô´2K, Khu 434, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: 02743757043