Đại lý bưu điện Tân Phú

  • Mã bưu điện: 824895
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Phú
  • Địa chỉ: Sô´524c/12 KC, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: