Bưu điện Long Nguyên

  • Mã bưu điện: 823290
  • Bưu cục: Bưu điện Long Nguyên
  • Địa chỉ: Ấp Suối Tre, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng
  • Điện thoại: 02743590000