Hệ thống bưu điện Quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Quận 9 thuộc tỉnh Hồ Chí Minh, bao gồm: Bưu điện Long Bình, Bưu điện Cây Dầu, Bưu điện Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức, Bưu điện Trường Thạnh, Bưu điện Chợ Nhỏ, Bưu điện KHL Quận 9, Bưu điện Phước Long, Bưu điện Bưu cục EMS giao dịch Quận 9, Bưu điện Tăng Nhơn Phú, Bưu điện Đỗ Xuân Hợp, Bưu điện Phước Bình, Bưu điện văn hóa xã VHX Long Thạnh Mỹ, Bưu điện văn hóa xã VHX Long Phước, Bưu điện văn hóa xã VHX Phú Hữu, Bưu điện văn hóa xã VHX Long Trường, Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Ấp Bến Đò, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng

Bưu điện Long Bình

 • Mã bưu điện: 715544
 • Bưu cục: Bưu điện Long Bình
 • Địa chỉ: Sô´Lô 9, Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9
 • Điện thoại: 02837326686

Bưu điện Cây Dầu

 • Mã bưu điện: 715000
 • Bưu cục: Bưu điện Cây Dầu
 • Địa chỉ: Đường Số 400, Phường Tân Phú, Quận 9
 • Điện thoại: 02837251844

Bưu điện Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức

 • Mã bưu điện: 715650
 • Bưu cục: Bưu điện Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức
 • Địa chỉ: Sô´Kios, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9
 • Điện thoại:

Bưu điện Trường Thạnh

 • Mã bưu điện: 716323
 • Bưu cục: Bưu điện Trường Thạnh
 • Địa chỉ: Sô´416/12, Đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9
 • Điện thoại: 02837301566

Bưu điện Chợ Nhỏ

 • Mã bưu điện: 715100
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Nhỏ
 • Địa chỉ: Sô´95, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9
 • Điện thoại: 02837360517

Bưu điện KHL Quận 9

 • Mã bưu điện: 715143
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Quận 9
 • Địa chỉ: Sô´65, Đường Lã Xuân Oai, KP2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
 • Điện thoại: 02837307449

Bưu điện Phước Long

 • Mã bưu điện: 715300
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Long
 • Địa chỉ: Sô´62, Đường Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9
 • Điện thoại: 02837281647

Bưu điện Bưu cục EMS giao dịch Quận 9

 • Mã bưu điện: 715885
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục EMS giao dịch Quận 9
 • Địa chỉ: Sô´44, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9
 • Điện thoại:

Bưu điện Tăng Nhơn Phú

 • Mã bưu điện: 715963
 • Bưu cục: Bưu điện Tăng Nhơn Phú
 • Địa chỉ: Sô´192, Đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9
 • Điện thoại: 02837280838

Bưu điện Đỗ Xuân Hợp

 • Mã bưu điện: 715964
 • Bưu cục: Bưu điện Đỗ Xuân Hợp
 • Địa chỉ: Sô´71, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9
 • Điện thoại: 02836202017

Bưu điện Phước Bình

 • Mã bưu điện: 716040
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Bình
 • Địa chỉ: Sô´45, Đường Đại Lộ Ii, Phường Phước Bình, Quận 9
 • Điện thoại: 02837281646

Bưu điện văn hóa xã VHX Long Thạnh Mỹ

 • Mã bưu điện: 715401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Long Thạnh Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´127A, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
 • Điện thoại: 02837330229

Bưu điện văn hóa xã VHX Long Phước

 • Mã bưu điện: 716500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Long Phước
 • Địa chỉ: Ấp Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9
 • Điện thoại: 02837340102

Bưu điện văn hóa xã VHX Phú Hữu

 • Mã bưu điện: 716200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Phú Hữu
 • Địa chỉ: Sô´884, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9
 • Điện thoại: 02837316002

Bưu điện văn hóa xã VHX Long Trường

 • Mã bưu điện: 716300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Long Trường
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9
 • Điện thoại: 02837300011

Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Ấp Bến Đò

 • Mã bưu điện: 715538
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Ấp Bến Đò
 • Địa chỉ: Sô´Ấp Bến óò, Đường Nguyễn Xiễn, Phường Long Bình, Quận 9
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng

 • Mã bưu điện: 716418
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng
 • Địa chỉ: Đường Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9
 • Điện thoại: