Bưu điện văn phòng Điểm In báo Nhân Dân 2

  • Mã bưu điện: 739412
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Điểm In báo Nhân Dân 2
  • Địa chỉ: Sô´D20/532P, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: