VNPOST Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Bình Chánh, Hồ Chí Minh cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Bưu điện Bình Chánh, Bưu điện Chợ Đệm, Bưu điện KHL Bình Chánh, Bưu điện Vĩnh Lộc, Bưu điện Cầu Xáng, Bưu điện Lê Minh Xuân, Bưu điện Láng Le, Bưu điện Chợ Bình Chánh, Bưu điện Ghisê 2 Chợ Bình Chánh, Bưu điện Phong Phú, Bưu điện Bình Hưng, Bưu điện Phạm Hùng, Bưu điện Quy Đức, Bưu điện văn hóa xã VHX Vĩnh Lộc B, Bưu điện văn hóa xã VHX Vĩnh Lộc A, Bưu điện văn hóa xã VHX Phạm Văn Hai, Bưu điện văn hóa xã VHX Bình Lợi, Bưu điện văn hóa xã VHX Lê Minh Xuân, Bưu điện văn hóa xã VHX Láng Le, Bưu điện văn hóa xã VHX Tân Nhựt, Bưu điện văn hóa xã VHX Tân Quý Tây, Bưu điện văn hóa xã VHX Hưng Long, Bưu điện văn hóa xã VHX Đa Phước, Bưu điện văn hóa xã VHX Phong Phú, Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG, Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh, Bưu cục văn phòng Điểm In báo Nhân Dân 2

Bưu điện Bình Chánh

 • Mã bưu điện: 738000
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Chánh
 • Địa chỉ: Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838756882

Bưu điện Chợ Đệm

 • Mã bưu điện: 738010
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Đệm
 • Địa chỉ: Sô´A13/1D, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837600000

Bưu điện KHL Bình Chánh

 • Mã bưu điện: 738015
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Bình Chánh
 • Địa chỉ: Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838759700

Bưu điện Vĩnh Lộc

 • Mã bưu điện: 738100
 • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Lộc
 • Địa chỉ: Sô´2300, Đường Vĩnh Lộc, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837650333

Bưu điện Cầu Xáng

 • Mã bưu điện: 738400
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Xáng
 • Địa chỉ: Sô´Ấp 3, Đường Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838772040

Bưu điện Lê Minh Xuân

 • Mã bưu điện: 738300
 • Bưu cục: Bưu điện Lê Minh Xuân
 • Địa chỉ: Sô´F7/8A, Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837660318

Bưu điện Láng Le

 • Mã bưu điện: 738600
 • Bưu cục: Bưu điện Láng Le
 • Địa chỉ: Sô´A6/177B, Đường Trần Đại Nghĩa, Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837662144

Bưu điện Chợ Bình Chánh

 • Mã bưu điện: 738800
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Bình Chánh
 • Địa chỉ: Sô´1C, Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838758453

Bưu điện Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

 • Mã bưu điện: 739100
 • Bưu cục: Bưu điện Ghisê 2 Chợ Bình Chánh
 • Địa chỉ: Đường Đoàn Nguyên Tuân, Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837691011

Bưu điện Phong Phú

 • Mã bưu điện: 739400
 • Bưu cục: Bưu điện Phong Phú
 • Địa chỉ: Sô´D11/314C, Đường Trịnh Quang Nghị, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838757112

Bưu điện Bình Hưng

 • Mã bưu điện: 739500
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Hưng
 • Địa chỉ: Sô´B17/13, Đường Quốc lộ 50, Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837582775

Bưu điện Phạm Hùng

 • Mã bưu điện: 739551
 • Bưu cục: Bưu điện Phạm Hùng
 • Địa chỉ: Sô´C3/15, Đường Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02836362237

Bưu điện Quy Đức

 • Mã bưu điện: 739210
 • Bưu cục: Bưu điện Quy Đức
 • Địa chỉ: Sô´A7/31, Ấp 1, Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837790505

Bưu điện văn hóa xã VHX Vĩnh Lộc B

 • Mã bưu điện: 738101
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Vĩnh Lộc B
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837652027

Bưu điện văn hóa xã VHX Vĩnh Lộc A

 • Mã bưu điện: 738200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Vĩnh Lộc A
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837650839

Bưu điện văn hóa xã VHX Phạm Văn Hai

 • Mã bưu điện: 738412
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Phạm Văn Hai
 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837682139

Bưu điện văn hóa xã VHX Bình Lợi

 • Mã bưu điện: 738500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Bình Lợi
 • Địa chỉ: Sô´C4/125A, Ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838773281

Bưu điện văn hóa xã VHX Lê Minh Xuân

 • Mã bưu điện: 738301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Lê Minh Xuân
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838773889

Bưu điện văn hóa xã VHX Láng Le

 • Mã bưu điện: 738333
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Láng Le
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838773430

Bưu điện văn hóa xã VHX Tân Nhựt

 • Mã bưu điện: 738601
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Tân Nhựt
 • Địa chỉ: Sô´B13/265A, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837600445

Bưu điện văn hóa xã VHX Tân Quý Tây

 • Mã bưu điện: 739000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Tân Quý Tây
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837606263

Bưu điện văn hóa xã VHX Hưng Long

 • Mã bưu điện: 739101
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Hưng Long
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837691177

Bưu điện văn hóa xã VHX Đa Phước

 • Mã bưu điện: 739300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Đa Phước
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02837781334

Bưu điện văn hóa xã VHX Phong Phú

 • Mã bưu điện: 739401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Phong Phú
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: 02838773889

Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

 • Mã bưu điện: 738719
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG
 • Địa chỉ: Sô´C9/18, Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

 • Mã bưu điện: 738907
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG
 • Địa chỉ: Sô´999/8, Ấp 2, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh

 • Mã bưu điện: 738050
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh
 • Địa chỉ: Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Điểm In báo Nhân Dân 2

 • Mã bưu điện: 739412
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Điểm In báo Nhân Dân 2
 • Địa chỉ: Sô´D20/532P, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’