Hệ thống bưu điện Quận 2, Hồ Chí Minh

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Quận 2 thuộc tỉnh Hồ Chí Minh, bao gồm: Bưu điện Cát Lái, Bưu điện An Điền, Bưu điện [EMS] Trần Não, Bưu điện An Khánh, Bưu điện Bình Trưng, Bưu điện Tân Lập, Hòm thư Công cộng TTCC Quận 2

Bưu điện Cát Lái

 • Mã bưu điện: 714100
 • Bưu cục: Bưu điện Cát Lái
 • Địa chỉ: Hẻm 393, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2
 • Điện thoại: 02837423322

Bưu điện An Điền

 • Mã bưu điện: 713000
 • Bưu cục: Bưu điện An Điền
 • Địa chỉ: Sô´16A, Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
 • Điện thoại: 02837446903

Bưu điện [EMS] Trần Não

 • Mã bưu điện: 713530
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Trần Não
 • Địa chỉ: Sô´51, Đường Trần Não (UBND Phường Bình An), Phường Bình An, Quận 2
 • Điện thoại: 02837407839

Bưu điện An Khánh

 • Mã bưu điện: 713100
 • Bưu cục: Bưu điện An Khánh
 • Địa chỉ: Sô´D7/23A, Đường Trần Não, Phường Bình Khánh, Quận 2
 • Điện thoại: 02837405018

Bưu điện Bình Trưng

 • Mã bưu điện: 713200
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Trưng
 • Địa chỉ: Sô´42, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
 • Điện thoại: 02837436076

Bưu điện Tân Lập

 • Mã bưu điện: 713110
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Lập
 • Địa chỉ: Sô´661, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2
 • Điện thoại: 02837437178

Hòm thư Công cộng TTCC Quận 2

 • Mã bưu điện: 714032
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TTCC Quận 2
 • Địa chỉ: Đường liên tỉnh lộ 25B, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • Điện thoại: