Bưu điện [EMS] Trần Não

  • Mã bưu điện: 713530
  • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Trần Não
  • Địa chỉ: Sô´51, Đường Trần Não (UBND Phường Bình An), Phường Bình An, Quận 2
  • Điện thoại: 02837407839