Hệ thống bưu điện Bến Cầu, Tây Ninh

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Bến Cầu thuộc tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Bưu điện Bến Cầu, Bưu điện Khẩu Mộc Bài, Bưu điện Long Thuận, Bưu điện văn hóa xã Lợi Thuận, Bưu điện văn hóa xã Long Chữ, Bưu điện văn hóa xã Long Giang, Bưu điện văn hóa xã Long Phước, Bưu điện văn hóa xã An Thạnh, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bến Cầu, Hòm thư Công cộng BCU9, Hòm thư Công cộng BCU10, Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Bến Cầu

Bưu điện Bến Cầu

 • Mã bưu điện: 842900
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Cầu
 • Địa chỉ: Sô´429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại: 02763876452

Bưu điện Khẩu Mộc Bài

 • Mã bưu điện: 842980
 • Bưu cục: Bưu điện Khẩu Mộc Bài
 • Địa chỉ: Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại:

Bưu điện Long Thuận

 • Mã bưu điện: 842950
 • Bưu cục: Bưu điện Long Thuận
 • Địa chỉ: Sô´579, Ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại: 02763876574

Bưu điện văn hóa xã Lợi Thuận

 • Mã bưu điện: 842981
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lợi Thuận
 • Địa chỉ: Sô´04, Ấp Thuận Tâm, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại: 02763765333

Bưu điện văn hóa xã Long Chữ

 • Mã bưu điện: 842930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Chữ
 • Địa chỉ: Sô´150, Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại: 02763760555

Bưu điện văn hóa xã Long Giang

 • Mã bưu điện: 842940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Giang
 • Địa chỉ: Sô´164, Ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại: 02763760222

Bưu điện văn hóa xã Long Phước

 • Mã bưu điện: 842941
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Phước
 • Địa chỉ: Ấp Long Tân, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại: 02763760777

Bưu điện văn hóa xã An Thạnh

 • Mã bưu điện: 842998
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thạnh
 • Địa chỉ: Sô´39, Ấp Voi, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bến Cầu

 • Mã bưu điện: 842920
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bến Cầu
 • Địa chỉ: Sô´429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại: 02763761800

Hòm thư Công cộng BCU9

 • Mã bưu điện: 842925
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng BCU9
 • Địa chỉ: Ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng BCU10

 • Mã bưu điện: 842967
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng BCU10
 • Địa chỉ: Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Bến Cầu

 • Mã bưu điện: 843023
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ huyện Bến Cầu
 • Địa chỉ: Sô´429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu
 • Điện thoại: 02763876306