Quy đổi từ Thập kỷ sang Mili giây (decade → ms)

thập kỷ
mili giây

⚡ Thập kỷ

Một thập kỷ thông thường của lịch Gregory được quy ước là 10 năm. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tính toán 2 thập kỷ, 3 thập kỷ đến hàng chục, hàng trăm thập kỷ. Tuy nhiên, để gọn gàng hơn, một đơn vị của 10 thập kỷ được coi là một thế kỷ

1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thập kỷ bằng 10 năm ( 1 thập kỷ = 10 năm)

Thập nghĩa là 10 đó nên cứ hiểu đơn giản thập = 10 => 1 thập kỷ = 10 năm.

⚡ Mili giây

Một mili giây (cách ghép của mili và giây; ký hiệu: ms) là một phần một nghìn (0,001 hay 10−3 hay 1/1000) của một giây. 

Đơn vị mili giây là đơn vị nhỏ sau giây và rất ít khi được sử dụng để tính toán, chính vì vậy mà khi được ai đó hỏi rằng 1 giây bằng bao nhiêu mili giây? thì chúng ta thường khá lúng túng. 

1 Mili giây = 0.001 Giây

Quy đổi từ Thập kỷ sang Mili giây (decade → ms)

1 thập kỷ bằng bao nhiêu mili giây ? Công cụ quy đổi từ Thập kỷ ra Mili giây (decade → ms) bằng tiện ích đổi đơn vị online trực tiếp. Chỉ cần nhập giá trị có ngay kết quả & công thức cách đổi

Xem thêm: