Địa chỉ bưu điện tại Tiểu Cần, Trà Vinh

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Tiểu Cần thuộc tỉnh Trà Vinh: Bưu điện Tiểu Cần, Bưu điện Cầu Quan, Bưu điện văn hóa xã Tập Ngãi, Bưu điện văn hóa xã Hiếu Tử, Bưu điện văn hóa xã Hiếu Trung, Bưu điện văn hóa xã Phú Cần, Bưu điện văn hóa xã Long Thới, Bưu điện văn hóa xã Ngãi Hùng, Bưu điện văn hóa xã Tân Hùng, Bưu điện văn hóa xã Hùng Hòa, Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tiểu Cần, Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiểu Cần

Bưu điện Tiểu Cần

 • Mã bưu điện: 942300
 • Bưu cục: Bưu điện Tiểu Cần
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại: 0294.3822948

Bưu điện Cầu Quan

 • Mã bưu điện: 942510
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Quan
 • Địa chỉ: Khóm Định An (khóm I ), Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại: 0294.3616484

Bưu điện văn hóa xã Tập Ngãi

 • Mã bưu điện: 942330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tập Ngãi
 • Địa chỉ: Ấp Lê Văn Quới, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại: 0294.3618100

Bưu điện văn hóa xã Hiếu Tử

 • Mã bưu điện: 942350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiếu Tử
 • Địa chỉ: Ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại: 0294.3619100

Bưu điện văn hóa xã Hiếu Trung

 • Mã bưu điện: 942370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiếu Trung
 • Địa chỉ: Ấp Tân Trung Giồng, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phú Cần

 • Mã bưu điện: 942390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Cần
 • Địa chỉ: Ấp Đại Mông, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Long Thới

 • Mã bưu điện: 942410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Thới
 • Địa chỉ: Ấp Trinh Phụ, Xã Long Thới, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Ngãi Hùng

 • Mã bưu điện: 942490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngãi Hùng
 • Địa chỉ: Ấp Ngã Tư I, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tân Hùng

 • Mã bưu điện: 942470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hùng
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Tân Hùng, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hùng Hòa

 • Mã bưu điện: 942450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Từ Ô I, Xã Hùng Hoà, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 942430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
 • Địa chỉ: Ấp An Cư, Xã Tân Hoà, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tiểu Cần

 • Mã bưu điện: 942320
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tiểu Cần
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại: 02943822948

Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiểu Cần

 • Mã bưu điện: 942316
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tiểu Cần
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần
 • Điện thoại: