Địa chỉ bưu điện tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc: Bưu điện Tam Đảo, Bưu điện Tam Đảo Núi, Bưu điện văn hóa xã Tam Quan, Bưu điện văn hóa xã Hồ Sơn, Bưu điện văn hóa xã Đại Đình, Bưu điện văn hóa xã Bồ Lý, Bưu điện văn hóa xã Yên Dương, Bưu điện văn hóa xã Đạo Trù, Bưu điện văn hóa xã Minh Quang, Kiốt bưu điện Hợp Châu, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tam Đảo, Bưu cục văn phòng VP BĐH Tam Đảo

Bưu điện Tam Đảo

 • Mã bưu điện: 283600
 • Bưu cục: Bưu điện Tam Đảo
 • Địa chỉ: Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 02113853764

Bưu điện Tam Đảo Núi

 • Mã bưu điện: 283601
 • Bưu cục: Bưu điện Tam Đảo Núi
 • Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 02113824200

Bưu điện văn hóa xã Tam Quan

 • Mã bưu điện: 283660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Quan
 • Địa chỉ: Khu Phố Chợ, Xã Tam Quan , Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 0211833066

Bưu điện văn hóa xã Hồ Sơn

 • Mã bưu điện: 283680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồ Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Tre, Xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 02113853094

Bưu điện văn hóa xã Đại Đình

 • Mã bưu điện: 283630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Đình
 • Địa chỉ: Thôn Trại Mới, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 02113814247

Bưu điện văn hóa xã Bồ Lý

 • Mã bưu điện: 283720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bồ Lý
 • Địa chỉ: Thôn Trại Mái, Xã Bồ Lý, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 0211831144

Bưu điện văn hóa xã Yên Dương

 • Mã bưu điện: 283740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Dương
 • Địa chỉ: Thôn Đông Thành, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 02113894196

Bưu điện văn hóa xã Đạo Trù

 • Mã bưu điện: 283700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đạo Trù
 • Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 02113831147

Bưu điện văn hóa xã Minh Quang

 • Mã bưu điện: 283760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Quang
 • Địa chỉ: Thôn Quang Minh, Xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 0911281858

Kiốt bưu điện Hợp Châu

 • Mã bưu điện: 283780
 • Bưu cục: Kiốt bưu điện Hợp Châu
 • Địa chỉ: Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tam Đảo

 • Mã bưu điện: 283650
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tam Đảo
 • Địa chỉ: Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: 02113896008

Bưu cục văn phòng VP BĐH Tam Đảo

 • Mã bưu điện: 283605
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tam Đảo
 • Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo
 • Điện thoại: