Danh sách bưu điện Chợ Đồn bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Chợ Đồn thuộc tỉnh Bắc Kạn, tìm mã bưu điện: Bưu điện Chợ Đồn, Bưu điện Phương Viên, Bưu điện văn hóa xã Đông Viên, Bưu điện văn hóa xã Rã Bản, Bưu điện văn hóa xã Phương Viên, Bưu điện văn hóa xã Bằng Phúc, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Phái, Bưu điện văn hóa xã Quảng Bạch, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc, Bưu điện văn hóa xã Nam Cường, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lạc, Bưu điện văn hóa xã Bản Thi, Bưu điện văn hóa xã Yên Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Yên Thượng, Bưu điện văn hóa xã Lương Bằng, Bưu điện văn hóa xã Bằng Lãng, Bưu điện văn hóa xã Đại Sảo, Bưu điện văn hóa xã Phong Huân, Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Tá, Bưu điện văn hóa xã Yên Nhuận, Bưu điện văn hóa xã Bình Trung, Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn

Bưu điện Chợ Đồn

 • Mã bưu điện: 263200
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Đồn
 • Địa chỉ: Tổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093882388

Bưu điện Phương Viên

 • Mã bưu điện: 263299
 • Bưu cục: Bưu điện Phương Viên
 • Địa chỉ: Thôn Khuổi Quân, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Đông Viên

 • Mã bưu điện: 263240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Viên
 • Địa chỉ: Thôn Làng Sen, Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093840120

Bưu điện văn hóa xã Rã Bản

 • Mã bưu điện: 263270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Rã Bản
 • Địa chỉ: Thôn Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093840686

Bưu điện văn hóa xã Phương Viên

 • Mã bưu điện: 263298
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Viên
 • Địa chỉ: Thôn Bản Lanh, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093504005

Bưu điện văn hóa xã Bằng Phúc

 • Mã bưu điện: 263310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Phúc
 • Địa chỉ: Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093504440

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Phái

 • Mã bưu điện: 263330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Phái
 • Địa chỉ: Thôn Phiêng Liềng 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093882430

Bưu điện văn hóa xã Quảng Bạch

 • Mã bưu điện: 263357
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Bạch
 • Địa chỉ: Thôn Bản Duồng, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093844956

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 263360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Thôn Phai Điểng, Xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093844981

Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc

 • Mã bưu điện: 263380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc
 • Địa chỉ: Thôn Nà Pha, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093844979

Bưu điện văn hóa xã Nam Cường

 • Mã bưu điện: 263400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Cường
 • Địa chỉ: Thôn Bản Mới, Xã Nam Cường, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093894040

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lạc

 • Mã bưu điện: 263420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lạc
 • Địa chỉ: Thôn Bản Ó, Xã Xuân Lạc, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093894120

Bưu điện văn hóa xã Bản Thi

 • Mã bưu điện: 263460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bản Thi
 • Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093843101

Bưu điện văn hóa xã Yên Thịnh

 • Mã bưu điện: 263480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Nà Piát, Xã Yên Thịnh, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093843129

Bưu điện văn hóa xã Yên Thượng

 • Mã bưu điện: 263440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Che Ngù, Xã Yên Thượng, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093882551

Bưu điện văn hóa xã Lương Bằng

 • Mã bưu điện: 263540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Bằng
 • Địa chỉ: Thôn Tham Thẩu, Xã Lương Bằng, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093882428

Bưu điện văn hóa xã Bằng Lãng

 • Mã bưu điện: 263520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Lãng
 • Địa chỉ: Thôn Tổng Mụ, Xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093882437

Bưu điện văn hóa xã Đại Sảo

 • Mã bưu điện: 263500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Sảo
 • Địa chỉ: Thôn Phiêng Cà, Xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093840587

Bưu điện văn hóa xã Phong Huân

 • Mã bưu điện: 263570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Huân
 • Địa chỉ: Thôn Pác Cộp, Xã Phong Huân, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 020933882381

Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ

 • Mã bưu điện: 263588
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Bản Lự, Xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093841262

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Tá

 • Mã bưu điện: 263600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Tá
 • Địa chỉ: Thôn Nà Tông, Xã Nghĩa Tá, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093844978

Bưu điện văn hóa xã Yên Nhuận

 • Mã bưu điện: 263620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Nhuận
 • Địa chỉ: Thôn Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093844408

Bưu điện văn hóa xã Bình Trung

 • Mã bưu điện: 263640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Trung
 • Địa chỉ: Thôn Đon Liên, Xã Bình Trung, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại: 02093882354

Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn

 • Mã bưu điện: 263340
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Chợ Đồn
 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN