Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Lấp Vò

Danh sách 15 địa chỉ Bưu điện ở Lấp Vò, Đồng Tháp: Bưu điện Lấp Vò, Bưu điện Vĩnh Thạnh, Bưu điện Tân Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Trung, Bưu điện văn hóa xã Long Hưng A, Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Trung, Bưu điện văn hóa xã Mỹ An Hưng A, Bưu điện văn hóa xã Mỹ An Hưng B, Bưu điện văn hóa xã Hội An Đông, Bưu điện văn hóa xã Bình Thành, Bưu điện văn hóa xã Định An, Bưu điện văn hóa xã ĐỊNH YÊN, Đại lý bưu điện Long Hưng B, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lấp Vò, Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ

Bưu điện Lấp Vò

 • Mã bưu điện: 872600
 • Bưu cục: Bưu điện Lấp Vò
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 845101

Bưu điện Vĩnh Thạnh

 • Mã bưu điện: 872730
 • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773670001

Bưu điện Tân Mỹ

 • Mã bưu điện: 872640
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773660001

Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Trung

 • Mã bưu điện: 872610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Trung
 • Địa chỉ: Ấp Bình Hiệp B, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773688100

Bưu điện văn hóa xã Long Hưng A

 • Mã bưu điện: 872620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hưng A
 • Địa chỉ: Ấp Hưng Mỹ Tây, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773674312

Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Trung

 • Mã bưu điện: 872630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Trung
 • Địa chỉ: Ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773675002

Bưu điện văn hóa xã Mỹ An Hưng A

 • Mã bưu điện: 872641
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ An Hưng A
 • Địa chỉ: Ấp An Ninh, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773663003

Bưu điện văn hóa xã Mỹ An Hưng B

 • Mã bưu điện: 872660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ An Hưng B
 • Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773662240

Bưu điện văn hóa xã Hội An Đông

 • Mã bưu điện: 872680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hội An Đông
 • Địa chỉ: Ấp An Quới, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773689090

Bưu điện văn hóa xã Bình Thành

 • Mã bưu điện: 872710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thành
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Lợi, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773844425

Bưu điện văn hóa xã Định An

 • Mã bưu điện: 872700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định An
 • Địa chỉ: Ấp An Hoà, Xã Định An, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773665700

Bưu điện văn hóa xã ĐỊNH YÊN

 • Mã bưu điện: 872696
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã ĐỊNH YÊN
 • Địa chỉ: Ấp An Lợi B, Xã Đinh Yên, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: 02773665903

Đại lý bưu điện Long Hưng B

 • Mã bưu điện: 872746
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Long Hưng B
 • Địa chỉ: Ấp Hưng Thạnh Đông, Xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lấp Vò

 • Mã bưu điện: 872650
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lấp Vò
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: ‎02773844002

Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ

 • Mã bưu điện: 872770
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
 • Điện thoại: