Đại lý bưu điện Vũ Ẻn

  • Mã bưu điện: 295730
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vũ Ẻn
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Vũ Ẻn, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 669280