Đại lý bưu điện Trần Hưng Đạo

  • Mã bưu điện: 564025
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Trần Hưng Đạo
  • Địa chỉ: Sô´47/8, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành Phố Hội An
  • Điện thoại: 02353861405