Đại lý bưu điện Minh Hưng 1

  • Mã bưu điện: 831815
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Minh Hưng 1
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 0858306567