Bưu điện KCN Minh Hưng

  • Mã bưu điện: 833504
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Minh Hưng
  • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 13, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành
  • Điện thoại: