Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trung VHX

  • Mã bưu điện: 831860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trung VHX
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 02713997281