Bưu điện Tân Lợi

  • Mã bưu điện: 832930
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Lợi
  • Địa chỉ: Ấp Quản Lợi A, Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản
  • Điện thoại: 02713680802