Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh

  • Mã bưu điện: 736125
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh
  • Địa chỉ: Sô´63, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: