Bưu điện Vĩnh Nguyên

  • Mã bưu điện: 652450
  • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Nguyên
  • Địa chỉ: Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583590013